Coaching, Consulting en Counselling

 

Consultancy

 

Bij consultancy kan je aan twee dingen denken:

  • Een onderzoeksopdracht voor de gehele onderneming
  • Een deelonderzoek van een bedrijfsproces of een specifiek organisatieonderdeel waar je een knelpunt ervaart.

 

Bij het eerste onderdeel wordt de onderneming aan een diepgravende analyse onderworpen en verbeterpunten worden getraceerd.

Er worden interviews afgenomen om een goede analyse te kunnen maken van de bedrijfscultuur. Met betrekking tot de verbeterpunten worden voorstellen gedaan, rekening houdend met de geconstateerde bedrijfscultuur en afhankelijk van je opdracht worden de verbetervoorstellen geïmplementeerd.

 

Natuurlijk leg ik je niet alleen mijn oplossing voor maar ook alternatieven en hun mogelijke gevolgen. De uiteindelijke keuze voor de aanpak van een verbeterpunt zal altijd in overleg met jou gebeuren. De meest optimale oplossing is immers die oplossing, die gedragen wordt door jou zelf en jouw directe medewerkers. Eventuele trainingen om met de aanpassingen in de organisatie om te gaan kunnen eveneens verzorgd worden.

 

Onderzoeksmethoden, -periode en –duur worden vooraf met je afgestemd, zodat je weet wat er binnen je bedrijf gebeurt.

Ook bij een deelonderzoek wordt de hiervoor omschreven aanpak gekozen.

 

De uitzondering is in het bijzonder gelegen in het onderzoeksgebied. Jij bepaalt de grootte van het onderzoeksgebied door een specifiek organisatieonderdeel of bedrijfsproces te benoemen. Natuurlijk neem ik de mogelijke gevolgen in mijn onderzoek mee voor de met dat specifieke organisatieonderdeel of bedrijfsproces samenwerkende onderdelen in je bedrijf.

 

Een specifiek product binnen de consultancy is de “quick scan”.

Aan de hand van een interview, een bezichtiging van je bedrijf en inzage in de planningscyclus en de marketing-, verkoop-, productie-, en inkoopactiviteiten maak ik een analyse van je bedrijf en benoem ik je aandachtspunten en eventuele knelpunten. Indien jij je kunt vinden in de uitkomsten, is het mogelijk dat we alsnog besluiten om een nader onderzoek uit te voeren.

Dit moet dan resulteren in een diepgaande analyse en het benoemen van (meerdere) verbetermogelijkheden.

 

 

Coaching

 

Bij coaching wordt al snel gedacht aan de sportwereld. Op zich zijn er veel overeenkomsten; het doel waarnaar gestreefd wordt is duidelijk (bij sport bijvoorbeeld een overwinning of een nieuw record), slechts de weg die je wilt volgen is niet altijd geheel duidelijk.

 

Maar ook de professionaliteit (i.c. jouw vakgebied en/of specialisatie) is vergelijkbaar met die van de sportwereld.  Hiddink en Van Gaal waren geen grootse voetballers, maar wel uitstekende coaches.

Ook ik ben geen specialist op elk gebied. Ik ben op de hoogte van verschillende processen, waarmee jij je doelen kan bereiken en ik heb snel zicht op de gevolgen van de gemaakte keuzes.

Samen kiezen we dan een manier, zodat jij je doelen zo goed mogelijk kan verwezenlijken.

Met veel enthousiasme zal ik die gekozen manier met jou uitvoeren en onderweg wellicht ook zeer confronterend zijn, zodat jij je doelen ook zo snel mogelijk bereikt.

 

Bekend is dat de tijd om je plannen uit te voeren en je doelstellingen te bereiken met de begeleiding van een goede coach met 40% tot 50% kan worden verminderd.

 

 

Counselling.

 

Bij Counselling moet je meer denken aan een professionele vraagbaak, die in staat is om de kansen en bedreigingen te benoemen in het plan van aanpak dat jezelf hebt opgesteld om je doel te bereiken.

Om jezelf zo scherp mogelijk te houden fungeer ik als een soort sparringpartner voor je.

Je weet dus al precies wat je wilt bereiken en ook hoe je dat gaat aanpakken. In een gesprek (met een eventuele rapportage) geef ik je een oordeel over jouw plannen en de verschillende aandachtspunten.